Step forward with your logistics

PASLAUGOS

  • PERVEŽIMAI GELEŽINKELIU BALTIJOS IR NVS ŠALYSE

  • TARPTAUTINIS KONTEINERIŲ GABENIMAS

  • KONTEINERINIAI TRAUKINIAI

  • PERKROVIMAS UOSTUOSE IR SANDĖLIAVIMAS

  • 3PL

  • LAIVŲ FRACHTAVIMAS IR AGENTAVIMAS

  • MUITINĖS TARPININKAI

  • VISŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO IR KROVINIŲ DRAUDIMAS

KROVINIŲ GABENIMAS GELEŽINKELIU

Geležinkelių transportas – tai optimalus kainos ir laiko sąnaudų atžvilgiu krovinių gabenimo būdas, suteikiantis galimybę transportuoti įvairių matmenų, itin sunkius, nestandartinių gabaritų, skirtingų agregatinių būsenų (skystus, kietus, birius, dujinius) krovinius tiek vietiniais, tiek tarptautiniais maršrutais. Geležinkelių transportas taip pat užtikrina nepriklausomą nuo oro sąlygų, metų ir paros laiko krovinių gabenimą 24/7. Šių transporto paslaugų išlaidos, lyginant su krovinių pervežimu autotransportu, sumažėja net iki 30 procentų.

UAB „Baltijos pervežimai“ siūlo krovinių ekspedijavimą visų tipų prekiniais vagonais bei vykdo konteinerių pervežimą ES, NVS šalyse, Rusijoje ir Azijoje. Bendrovė vykdo pilnų ir dalinių krovinių gabenimą į (iš) pasirinktus geležinkelio logistikos centrus, teikia standartinių ir nestandartinių išmatavimų produkcijos transportavimo paslaugas bei 3PL paslaugas: organizuoja krovinių sandėliavimo darbus ir paruošia krovinius tolimesniam saugiam jų gabenimui (krovinių perkrovimas, rūšiavimo ir parengimo, pakavimo paslaugos), atlieka su krovinio gabenimu susijusios dokumentacijos pildymą ir atstovauja klientų interesus muitinėje. Įmonė bendradarbiauja su ilgametę darbo patirtį turinčiais partneriais, tokiais kaip AB Lietuvos geležinkeliai, OAO „RŽD“ Rusijos geležinkeliai, Baltarusijos geležinkeliai. Kvalifikuoti logistikos specialistai, turintys ilgametę patirtį užtikrina vykdomų darbų sklandumą, operatyvumą ir profesionalumą.

KROVINIŲ GABENIMAS JŪRŲ TRANSPORTU

Jūrų transportas - viena populiariausių krovinių pervežimo rūšių. Kroviniai laivais gali būti transportuojami į bet kurį pasaulio uostą, o taip pat ir šalies vidaus vandenyse. UAB „Baltijos pervežimai“ teikia laivų frachtavimo, konteinerių ir dalinių krovinių gabenimo paslaugas. Krovinių transportavimas laivu neriboja galimybių pervežti įvairių krovinių, tai gali būti ir standartiniai, o taip pat ir šių reikalavimų neatitinkantys kroviniai: itin sunkūs, didelių gabaritų. Krovinys gali būti kietas, birus ar skystas − įvertinus individualius poreikius parenkamas kiekvienam kroviniui tinkamas laivas ar konteineris.

Ilgametė UAB „Baltijos pervežimai“ patirtis logistikos srityje užtikrina, jog visi klausimai, susiję su jūrų transporto paslaugomis, bus išspręsti profesionaliai, sklandžiai ir operatyviai. Patyrę bendrovės darbuotojai, įvertinę konkretaus kliento lūkesčius ir krovinio ypatybes, pasiūlo efektyvų bei optimalų sprendimą, realizuojant individualius kiekvieno užsakovo poreikius. UAB „Baltijos pervežimai“ bendradarbiaudama su ilgalaikiais, patikimais partneriais taip pat vykdo tarptautinį krovinių gabenimą, krovinių pakrovimą / iškrovimą tarptautiniuose jūrų uostuose, krovinių sandėliavimą uostuose, muitinės sandėliuose, su krovinių gabenimu susijusių dokumentų tokių kaip CMR, SMGS ir kt. parengimą / pildymą, atlieka muitinės tarpininko veiksmus, atstovauja muitinėje, gali tarpininkauti atliekant krovinių draudimą ir kitas reikalingas paslaugas.

MULTIMODALINIAI PERVEŽIMAI

Multimodaliniai pervežimai – tai krovinių transportavimo būdas, kai kroviniui gabenti naudojamos kelios transporto rūšys, pavyzdžiui jūrų ir sausumos kelių, oro ir geležinkelių. Pasirinkus atitinkamas transporto priemones, toks krovinio transportavimas leidžia pervežti jį geografiškai patogiausiu keliu, optimizuoti krovinio gabenimo sąnaudas bei sutrumpinti krovinio pristatymo laiką. Multimodaliniai pervežimai pasirenkami tuomet, kai krovinio gabenimas viena transporto rūšimi yra neįmanomas arba reikalauja labai daug laiko ar sąnaudų, kai transportuojami didelės apimties ir maksimalaus svorio kroviniai. Skirtingomis transporto priemonėmis gali būti gabenami pilni ir daliniai kroviniai, pavojingi ir greitai gendantys produktai, ypatingų laikymo sąlygų reikalaujančios prekės.

Kelių transporto rūšių organizavimui pasitelkiama visa transporto logistikos sferos infrastruktūra: vandens ir oro uostai, krovinių terminalai, muitinės sandėliai, automobilių transporto įmonės, kas  reikalauja itin tikslaus ir kruopštaus pasiruošimo, profesionalumo, visų multimodalinių pervežimų dalyvių veiksmai turi būti tikslingi ir tarpusavyje suderinti. UAB „Baltijos pervežimai“ ilgamečių partnerių bei profesionalių, kvalifikuotų darbuotojų dėka, multimodalinius pervežimus gali organizuoti užtikrintai ir saugiai, optimizuojant užsakovo sąnaudas.

LAIVŲ FRACHTAVIMAS IR AGENTAVIMAS

UAB „Baltijos pervežimai“ taip pat teikia laivų agentavimo ir frachtavimo paslaugas. Laivų savininkams, frachtuotojams, operatoriams ar valdytojams teikiame jų interesų atstovavimo paslaugas uosto ir valstybės, teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijose, taip pat tarpininkavimą įsigyjant ir perleidžiant laivus, sudarant frachtavimo sutartis, atliekant mokesčių surinkimą ir mokėjimą, kitus formalumus, teikiame krovinių ekspedijavimo ir transportavimo, muitinės tarpininkų funkcijos, kiekio kontrolės ir apskaitos paslaugas.

Pasitikdami į Klaipėdos uostą atvykstančius ir iš jo išvykstančius laivus teikiame įvairias laivų aptarnavimo paslaugas:

 • pilną laivo aptarnavimą (švartavimą, bunkeravimą, gėlo vandens tiekimą, pirmo būtinumo prekių pasiūlą, remontą, atsarginių dalių tiekimą, medicinos pagalbą, įgulos keitimą);
 • muitinės ir krovinių dokumentų tvarkymą;
 • uosto rinkliavų ir kitų mokesčių apmokėjimą;
 • visos būtinos informacijos apie uosto taisykles ir apribojimus suteikimą laivų savininkams ir kapitonams.